POSEOMDELING       VIGTIGT!    
    VUF skal igen dele affaldsposer ud for Vejle Kommune. Der skal omdeles til ca. 48.000. husstande.

VUF afregner efter gældende takster pr. husstand, så der er mulighed for at tjene lidt ekstra til støtte for det lokale foreningsarbejde.

Ønsker din forening at være med i omdelingen, udfyldes tilmeldingen.
Se vores kalender for aktuelle datoer.
  Efter poseomdeling skal alle lister sendes retur til jeres kontakperson.
Find jeres kontaktperson under kontakt.
   
Poserne bliver altid udleveret den tredje torsdag i september.
               
    HVEM KAN UDDELE?          
    Alle tilskudsberettigede foreninger i Vejle Kommune.
Krav: AL kommunikation foregår via mail.
       
                 
    CONTAINER PLADSEN            
    Poserne kan afhentes på deponiet inden for et fast tidsrum, se vores kalender for næste dato
Det er vigtigt at I kommer fra starten så vi kan slutte til tiden.

Der er ikke ubegrænset med plads ved afhentningen og vi vil derfor opfordre til samarbejde og tålmodighed, samt at I hjælper med at holde pladsen ryddet.

Hvis I får brug for flere poser end I har fået med, eller I har for mange, kan I hente/aflevere dem på deponiet.
       
                 
    OMDELINGSREGLER            
   

Poserne skal bringes helt til døren.

I etagebyggeri ved hver enkelt dør (de må altså ikke lægges for neden i opgangen). Ved parcelhuse, skal de bringes helt frem til fordøren (de må altså ikke lægges ved havelågen).

Hvis der er uoverensstemmelser mellem jeres lister, og det faktiske antal husstande, bedes I gøre opmærksom på dette, når I er færdige med omdelingen. Skriv bemærkningerne på listerne.

Hvis I får problemer undervejs, så ring eller skriv til jeres kontaktperson.

Umiddelbart efter omdelingen skal listerne returneres til kontaktpersonen med evt. bemærkninger skrevet på.

Vær meget omhyggelig med omdelingen. Endelig afregning vil dog afhænge af antallet af eventuelle reklamationer.

Foreningen kan blive kontaktet og bedt om at udbedre evt. reklamationer.

       
           
                 
    HVIS POSERNE IKKE KAN AFLEVERES          
   

Hvis det ikke kan lade sig gøre at aflevere poserne der afleveres et kort.

Info for ikke aflevering af kort - til uddelere - DOWNLOAD HER

Kort til beboer, hvor der ikke kan afleveres poser - DOWNLOAD HER

       
                 
    VÆGT / ANTAL            
   

En kasse med små grønne poser vejer 7 kg og der er 64 kasser pr palle = 450,0 kg. pr. palle (ekskl. pallen)

HUSK: Skal man have paller udleveret, skal der paller med ud på deponiet.